La CNMC ignora parcialment les al·legacions de la Cecot per reduir les despeses del sistema elèctric en relació als peatges de transport i la distribució elèctrica

12/12/2019 | Notícies

D’altra banda, l’entitat celebra que el Govern de la Generalitat hagi aprovat el decret llei 16/2019 de mesures contra l’emergència climàtica que comportarà l’impuls de la generació i l’autoconsum d’energia d’origen renovable en el teixit empresarial.

La Cecot lamenta que l’organisme encarregat de proposar la metodologia de càlcul de peatges no afronti de forma decidida un reglament que permeti assolir tots els objectius que proposa la Unió Europea, especialment els que tenen a veure amb l’accés als consumidors a un preu de l’energia competitiu, el desenvolupament de la figura del consumidor actiu i l’eficiència del sistema.

L’actual proposta de circular de peatges elaborada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència-CNMC aporta senyals econòmics que indueixen a sobre costos en el sistema donat que no dóna un senyal de preu segons la localització geogràfica de la generació, prioritzant les grans plantes generadores deslocalitzades en front del model de generació distribuïda més eficient per al sistema, i tampoc dóna cap senyal horària a la congestió local per evitar sobredimensionar les xarxes.

És per això que amb l’objectiu d’assolir uns costos més competitius de l’energia i una economia més competitiva per a les empreses, la Cecot va proposar a la CNMC, mitjançant un plec d’al·legacions, modificar els senyals econòmics de l’actual metodologia de càlcul de peatges de la manera següent:

Per una banda fomentar la generació d’energia de proximitat al consumidor (senyal de localització) amb peatges a la generació proporcionals a l’ús de la xarxa que facin tant els generadors com els consumidors d’energia, evitant fomentar el sobredimensionament de la xarxa, reduint les pèrdues de transport i millorant l’eficiència del sistema d’acord amb el que diu la Llei 24/2013.

Per altra banda, apostar per un model que permeti la flexibilitat de la demanda (senyal horària) utilitzant una metodologia per al càlcul de peatges de potència que també consideri els costos de la potència contactada en funció de la potència mitjana demandada horàriament, no només de la contractada, traslladant al consumidor un senyal econòmic més intens en les hores de congestió del sistema que afavoreixi la modificació dels patrons de consum, l’adopció de mesures d’eficiència o la utilització de sistemes d’emmagatzematge d’energia.

A la Cecot “estem convençuts que aquestes mesures, que farien més flexible i eficient el sistema elèctric, a més de necessàries ja són possibles a dia d’avui gràcies a la confluència de les tecnologies energètiques de generació i emmagatzematge combinades amb les tecnologies de la informació, per la qual cosa tan sols depenen de voluntat política per implementar-les”, afirma Antoni Abad, president de la Cecot.

El passat 26 de novembre, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret Llei 16/2019 per tal d’abordar l’emergència climàtica.

Amb l’aprovació d’aquest decret s’eliminen bona part de les barreres existents fins a la data i s’incorporen un seguit de canvis reguladors que afavoreixen el desenvolupament de l’energia eòlica i fotovoltaica, tant en el cas de grans projectes de generació com en el cas de l’autoconsum d’energia d’origen renovable.

Una de les mesures de simplificació administrativa que més destaca la Cecot, pel seu impacte en l’impuls de projectes d’energia renovable en el sector empresarial, és la que permet iniciar les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic tant a cobertes com a terra amb la tramitació d’un comunicat previ a l’ajuntament, sense la necessitat de tramitar una llicència d’obres.

Aquest decret també hauria d’ajudar a revertir la situació dels darrers anys en què Catalunya ha passat de ser puntera en renovables a l’Estat espanyol a ocupar el vagó de cua, només hem estat capaços de captar l’1,8% de la nova potència eòlica i l’1,9% de la solar fotovoltaica en tramitació a tot l’estat. “És per això que demanem a les diferents administracions implicades que segueixin implementant els canvis normatius que ho facin possible i que alhora facin una interpretació no restrictiva d’aquestes normatives que afavoreixi els projectes de generació d’energies renovables”, conclou Abad.

Noticies relacionades:

La CNMC no vol reduir despeses del sistema elèctric. L’organisme regulador ignora les propostes de la patronal Cecot per reduir les despeses del sistema elèctric en peatges de transport i distribució elèctrica. El Punt Avui

CNMC ignora al·legacions de la Cecot per reduir despeses del sistema elèctric. Món Terrassa

La CNMC no vol reduir despeses del sistema elèctric. L’organisme regulador ignora les propostes de la patronal Cecot per reduir les despeses del sistema elèctric en peatges de transport i distribució elèctrica. L’econòmic.cat

Share This