Pacte Verd Europeu, el full de ruta per accelerar la transició ecològica.

16/12/2019 | Bloc

La presidenta de la Comissió Europea ha presentat l’Acord Verd. Aquest document és un gran pas d’Europa per a combatre el canvi climàtic. La presentació oficial ha estat el divendres 13 de desembre de 2019 en la Cimera del Clima COP25 de Madrid.

En el matí de l’11 de desembre de 2019, la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen, va presentar el primer esborrany de l’Acord Verd, conegut com a Green Deal. Aquest document traça les directrius per a complir objectius superiors als de l’Acord de París i s’ha presentat oficialment en la Cimera del Clima COP25 aquest divendres 13 de desembre a Madrid.

Finalment, la majoria dels països d’Europa han donat suport als objectius establerts en l’acord, amb l’excepció de Polònia. El document remarca el crític estat actual del medi ambient, on el canvi climàtic és cada any més evident. Es presenten les mesures precisament com una resposta a aquesta situació, sota el lema de “convertir un desafiament urgent en una oportunitat única”.

El principal objectiu del document és aconseguir emissions netes nul·les de gasos d’efecte d’hivernacle a Europa per a l’any 2050. A més, s’aclareix que les ambicions mediambientals de l’Acord Verd no s’aconseguiran amb l’actuació únicament d’Europa. La Unió Europea utilitzarà la seva influència, coneixement i recursos financers per a encoratjar als països veïns i aliats en la mateixa ruta cap a un futur sostenible.

Entre les principals actuacions, cal destacar:

  • Nova “Llei climàtica” de la UE el març de 2020 per aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica del 2050.
  • Augment dels objectius per al 2030: avaluació d’impacte de la Comissió per a l’estiu de 2020 sobre l’augment dels objectius de reducció de GEI per 2030 a l’almenys al 50% o 55%.
  • Plans nacionals d’energia i clima: quan els Estats membres comencin a actualitzar els seus plans nacionals d’energia i clima a 2023, hauran de reflectir la nova ambició climàtica.
  • S’espera la revisió de la Directiva de Fiscalitat Energètica, el juny de 2021.
  • Directrius sobre ajudes estatals per al medi ambient i l’energia revisades el 2021 i facilitaran l’eliminació gradual dels combustibles fòssils”.
  • Finançament de la innovació: major enfocament de finançament, per exemple, suport de Fons d’Innovació d’ETS per implementar projectes innovadors a gran escala i suport per a “tecnologies innovadores d’acer net” que condueixin a un procés de fabricació d’acer sense carboni per 2030.
  • Renovació de l’estratègia de finançament sostenible per a la tardor de 2020: és important tenir en compte que aquesta iniciativa depèn de l’adopció del Reglament de taxonomia.

Documents relacionats:

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones | EL PACTO VERDE EUROPEO

ANEXO DE LA COMUNICACIÓN RELATIVA AL PACTO VERDE EUROPEO | HOJA DE RUTA: actuaciones clave

Share This