Algunes consideracions a l´hora de contractar un projecte fotovoltaic

26/04/2022 | Bloc

En aquest article que hem preparat t’expliquem els dotze punts imprescindibles que has de tenir en compte abans de plantejar-te posar plaques solars a la teulada de la teva empresa.

 1. És molt important contractar una empresa instal·ladora amb capacitat tècnica i experiència comprovable en la instal·lació i l’ús d’aquests equips. El mercat ha crescut molt, i a causa de la manca de professionals en el sector hi pot haver empreses que no compten amb professionals suficientment experimentats i capacitats.
 1. En inversions com aquestes que tenen una vida útil de, com a mínim, 25 anys, el fet d’invertir en material homologat i de qualitat ens assegura que la instal·lació tingui un millor rendiment i una major durabilitat.
 1. Detallar els hàbits de consums i traslladar tota la informació necessària a l’empresa instal·ladora és imprescindible per evitar errors en el dimensionament i en el disseny de la instal·lació. Si la vostra empresa instal·ladora no us demana aquesta informació desconfieu de la idoneïtat de la proposta.
 1. Tenir clares les garanties dels diferents components de la instal·lació és un paràmetre molt rellevant a l’hora d’escollir la millor proposta. Per prendre una decisió encertada en un projecte fotovoltaic és necessari saber quines són les garanties de rendiment i producció dels panells fotovoltaics, la garantia de l’estructura o la de l’inversor.
 1. Quan us ofereixin el servei de manteniment de la instal·lació és important concretar  amb quina freqüència es realitza aquest manteniment, i si inclou visita física o neteja de panells, a més de les condicions que el proveïdor ofereixi del manteniment correctiu.
 1. Cal que us assegureu que el càlcul que faci l’empresa proveïdora a la proposta tècnica de la producció d’energia de la instal·lació, sigui correcte i no s’hagi fet per sobre la capacitat real de la instal·lació. De no ser així, el càlcul de l’estalvi generat i la rendibilitat de la inversió pressupostats no es compliran.
 1. Un punt important a l’hora d’analitzar una proposta tècnica és el càlcul de la rendibilitat de la instal·lació i del flux de caixa durant la vida útil de la mateixa. Algunes propostes indiquen uns increments anuals dels preus de l’energia o de la compensació dels excedents allunyats de la realitat, comportant que els números de retorn de la inversió presentats no siguin assolibles.
 1. Un altre error comú és que la proposta tècnica afirmi que  s’autoconsumirà el 100% de l’energia generada per la instal·lació. Això, en realitat, no és possible perquè sempre hi ha moments del dia o dies sencers, per exemple durant les vacances, caps de setmana o festius, en que no es consumeix l’energia generada per la instal·lació.
 1. També cal parar especial atenció a que la informació sobre les possibles ajudes o subvencions a les quals l’empresa es pugui acollir a l’hora de fer la seva instal·lació d’autoconsum sigui la correcta, per evitar perdre aquestes oportunitats.
 1. Hi ha algunes empreses instal·ladores que presenten uns pressupostos molt competitius, però en la lletra petita indiquen que l’import final queda supeditat a revisió mitjançant una visita tècnica, on tot pot canviar normalment a l’alça. En moltes ocasions es demana signar la conformitat dels pressupost per realitzar aquesta visita tècnica, el que fa que l’empresa client ja quedi lligada amb la instal·ladora d’acord amb aquest contracte signat, amb el risc que el pressupost final s’incrementi en escreix  respecte el presentat inicialment.
 1. Molta atenció amb aquelles empreses que subcontracten les tasques d’instal·lació a persones treballadores autònomes amb formació bàsica que treballen a preu de m2 instal·lat, amb panells adquirits a grans magatzems de material elèctric, sense garanties contrastades.
 1. Reduir despeses de la instal·lació o no incorporar en el pressupost conceptes tan importants i imprescindibles en qualsevol instal·lació correctament plantejada com puguin ser l’estudi estructural de la coberta o les línies de vida necessàries per al muntatge i manteniment de la instal·lació, és també una mala pràctica sobre la que s’ha d’estar molt atents.

Per tot això, és molt important escollir una empresa instal·ladora amb capacitat tècnica i experiència contrastable. La demanda d’instal·lacions ha crescut molt els darrers mesos i han aparegut moltes noves empreses instal·ladores que no disposen de l’experiència tècnica necessària.

Escollir proveïdor per un projecte fotovoltaic i comparar diferents propostes és complexe i gens fàcil. Per això és important comptar amb l’assessorament i acompanyament d’una persona experta i coneixedora del mercat que pugui donar resposta a tots els vostres dubtes. Des de la Cecot, com a organització empresarial que som, posem a disposició de les empreses associades aquest servei d’assessorament i acompanyament mitjançant l’equip d’experts de la nostra Oficina per la Transició Energètica.

Abans de fer una instal·lació de plaques fotovoltaiques, consulteu-nos i assegureu la vostra inversió!

Si vols reduir la despesa elèctrica produint la teva pròpia energia, assessora’t abans de prendre cap decisió, trucant al telèfon d’atenció 93736 60 00, enviant un correu electrònic a renovables@cecot.org o enviant-nos aquest formulari.

Share This