Claus per a la contractació d’energia a l’empresa

14/02/2024 | Bloc, Notícies

El consum energètic en les empreses s’està configurant com un eix estratègic fonamental. La reducció dels costos energètics s’ha convertit en una partida clau dins de la seva estructura de costos, tot i que moltes vegades no se sap molt bé com abordar.

La volatilitat en els mercats energètics viscuts en els últims anys, la complexitat reguladora i els seus constants canvis, juntament amb la dificultat per entendre les factures per part dels consumidors i les diferents formes de contractació provoca que la gestió energètica es converteixi, sovint, en un laberint del qual resulta complicat veure la sortida.


Per tal d’evitar pujades en els costos energètics, principalment, es poden adoptar aquestes tres estratègies: eficiència energètica (consumir menys), autoconsum (produir part del consum propi) i la gestió del contracte de subministrament (pagar menys).

La correcta gestió del contracte de subministrament i l’optimització de potència són els camins més senzills i ràpids per a aconseguir reduir els costos energètics del subministrament elèctric. Triar la millor estratègia de contractació segons els hàbits de consum, situació i tendència del mercat té impacte en el cost del terme d’energia. L’oblidada per moltes empreses és l’optimització de potència, la qual impacta directament en el terme de potència. La combinació de totes dues accions seria realitzar una gestió correcta del subministrament.

Anàlisi de contractes energètics: Gestió Empresarial Eficient

Respecte a la potència contractada, ja fa anys que es dona major pes al preu del terme fix o terme de potència. L’impacte en les factures d’electricitat varia entre els diferents tipus de consumidors. Per exemple, per a instal·lacions amb un nivell moderat de potència contractada, com ara oficines, petits tallers o naus en àrees urbanes en baixa tensió, amb tarifes 3.0TD, l’optimització de potència pot tenir un impacte important. Per a instal·lacions amb un nivell major de potència contractada, com ara grans naus o empreses amb maquinària de transformació en polígons industrials en baixa i alta tensió, amb tarifes 3.0TD o 6.XTD, l’impacte continua sent molt elevat. Es penalitza fortament als que consumeixen un menor nombre d’hores, perquè el pes de la part fixa és major, la qual cosa afecta especialment empreses que han hagut de reduir la seva activitat per la crisi. Per això, es fa essencial revisar els contractes d’energia elèctrica.

En els subministraments de gas, segons tarifa contractada, també hi ha una oportunitat de reduir costos si som capaços d’optimitzar el cabal contractat. Les tarifes de gas RL5 i RL6 són susceptibles d’aconseguir estalvis realitzant una anàlisi detallada del subministrament.Ens trobem diàriament subministraments amb potències i cabals contractats innecessaris i condicions contractuals no actualitzades a la situació actual del mercat.

Lamentablement, moltes empreses no tenen el temps, els recursos o els coneixements per invertir en aquest tema. Des de l’Oficina de Transició Energètica de la Cecot ajudem les empreses a triar la millor estratègia en la compra d’energia i a que les seves potències i cabals estiguin correctament optimitzats.

Carles Vidal Assessor en Autoconsum fotovoltaic i estalvi energètic

Si desitja descarregar l’article en PDF faci clic en el següent enllaç: https://cecot.org/comunicacio/ARTICLE_ENERGIA_V02.pdf

Share This