Quatre milions de tones, quatre mil milions de kilograms, aquesta és la xifra aproximada de fi brociment que el govern de la Generalitat calcula que hi ha a Catalunya.

31/05/2024 | Bloc, Notícies

JOSEP CASAS –
Director de l’Oficina per la Transició Energètica de la Cecot

El compte enrere per a l’amiant

El fibrociment és un material tòxic per la seva composició, una barreja de ciment i del mineral fibrós anomenat amiant, molt
utilitzat a les dècades dels seixanta, setanta i vuitanta en materials de la construcció com les famoses plaques de la casa Uralita, dipòsits i baixants d’aigua, a més d’altres productes. Les dues formes d’amiant més tòxiques, el blau i el marró, ja es
van prohibir a la UE el 1984 i el 1993 respectivament, i l’amiant en general es va prohibir a l’estat espanyol l’any 2002.

La UE obliga a fer desaparèixer aquest material de qualsevol construcció abans de l’any 2032 i del 2028 als edifi cis públics. Per això el Govern de la Generalitat hagi impulsat i aprovat just a la seva darrera reunió de Govern abans d’eleccions una llei per a la gestió i la retirada de l’amiant a Catalunya que ha entrat en tràmit parlamentari i que haurà d’esperar que es conformi el nou Parlament per poder veure la llum.

Diari de Terrassa – Opinió – Divendres 31 de maig de 2024. Lllegir més https://energia.cecot.org/wp-content/uploads/2024/05/DTR_310524-10.pdf

Share This